Hänsyn
Vi känner omsorg för vårt företag och omgivande miljö. För oss är våra anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande viktigt. Vi tar hand om våra kunder, utför exakt kundernas önskemål, utför arbetet i tid och med högsta kvalitet.
Vänner
I vårt företag arbetar mer än 240 anställda. Vi glädjs över att just deras personlighet skapar vårt företag och levandegör den. Vi lägger ner mycket tid på arbetet – någon på en byggarbetsplats, någon annan på ett kontor eller på resande fot, det är viktigt för oss att vår grundvärdering är att behålla en trevlig arbetsmiljö. Alla våra anställda vet att ledningen är öppen och positivt inställda till samtal inte bara om arbetet.
Arbetet
Många år i byggbranschen har bevisat att hög arbetsetik och professionell yrkesskicklighet är av ovärderlig betydelse. Det att kunderna litar på oss är just kopplat till vår prestation och attityd till arbetet.
Vi går in med hela vårt hjärta för arbetet och glädjs åt att kunderna värderar denna entusiasm. Vid slutförande av varje projekt sker ett särskilt evenemang, vi uppskattar tillfället att uppmärksamma detta tillsammans med kunderna. Vi glädjs över att kunderna inte sällan också blir våra vänner. Ansvar, ärlighet och hänsyn till detaljer är kärnvärden som leder oss i vårt arbete.
Utanför arbetet
XTM är en hemvist för professionella och de som har arbetet som passion. Vi lär känna varanda på jobbet och värderar kollegors framgångar. Med enthusiasm arbetar vi tillsammans och på samma sätt gör vi också saker tillsammans på fritiden. Vi kan ta en paus från jobbet och tillbringa innehållsrik tid tillsammans, tillbringa tid för motorsport, snowboard och andra hobbies.
Miljö
Vi är företaget som tar omsorg för miljöskydd och natur. Vi äger ansvar för vår planet och anstränger oss för att hålla den ren och orörd. XTM:s anställda kan i sin vardag njuta av nordeuropas vackra fjordar, klippor och och berg. Inte sällan så utgör våra anställdas vardagliga arbetsmiljö av platser med underbara orörda naturliga landskap. I vårt arbete använder vi miljövänliga material och teknik.