Detta mysiga lägenhetshus ligger på älvstranden vid Drammenselva och har en yta på 6 000 m². Det utmärks av en mycket invecklad kombination av monolitisk betong, filigranplattor och prefabricerade plattor. För oss innebar de arkitektoniska särdragen att vi var tvungna att utföra justeringar på plats. Vi slutförde byggnaden tre månader före den utsatta tidsgränsen vilket gav vår kund betydande besparingar av tid och resurser.
Plats
Sandstranda 3, 3055, Krokstadelva, Norway
Kund
Consto Øst AS
Året slutade
2016
Tjänst
Monolitiskt byggnadsprojekt
Mängd gjuten betong
5000 m³
Vi har slutfört mer än 200 bostadsbyggnader, statliga byggnader och viktiga infrastrukturprojekt i Norge och Sverige.