Vi byggde två underjordiska garage för detta köpcentrum som ligger i centrala Uppsala. Utöver ganska krävande logistik på grund av konstant tung trafik, utmanades vi även av en hög grundvattennivå, vilket innebar att hela byggnaden måste vattensäkras. Trots detta slutförde vi den första fasen av projektet två veckor innan den utsatta tidsgränsen och sparade in på arbetskraft och maskiner under den andra fasen.
Plats
Uppsala, Gränby, Nya Bostäder, Sweden
Kund
JR Markteknik AB
Året slutade
2017
Tjänst
Monolitiskt byggnadsprojekt
Mängd gjuten betong
1250 m³
Vi har slutfört mer än 200 bostadsbyggnader, statliga byggnader och viktiga infrastrukturprojekt i Norge och Sverige.