Detta lägenhetsområde med ett imponerande flervåningshöghus i mitten är beläget i en lugn del av centrala Jönköping vid den vackra sjön Munksjö. Vi armerade, byggde gjutformar, göt garageplattor på pelare och monolitiska betongväggar upp till 11 meter höga, såväl som betonggolv på plattor med ihålig kärna och balkonger. Med block 6 fortfarande under byggnation har vi gjutit mer än 9 000 m³ betong och använt mer än 1 000 ton armering.
Plats
Barnarpsgatan 47, Jönköping, Sweden
Kund
Gärahovs Bygg AB
Året slutade
pågående
Tjänst
Monolitiskt byggnadsprojekt
Mängd gjuten betong
9000 m³
Vi har slutfört mer än 200 bostadsbyggnader, statliga byggnader och viktiga infrastrukturprojekt i Norge och Sverige.