Ir uzbūvētas vairākas aizsprosta konstrukcijas, piemēram, pārplūdes aizsprosts, gravitācijas aizsprosts, sala siena, gājēju celiņš, parapeta siena un iekšējās slēdzenes konstrukcijas, sienas, kuru augstums ir līdz 17 metriem, aizsprosta slīpās daļas konstrukcijas ar gandrīz 18 metru augstumu un vēl daudzas citas konstrukcijas. Aizsprosts ir hidrauliska konstrukcija, kas paredzēta tam, lai novērstu teritoriju applūšanu. Ir svarīgi to uzbūvēt cieši — tā, lai ūdens nespētu tikt cauri uzbūvētajām konstrukcijām. Visu konstrukciju virsmas sedz dabiska koka raksts.
Klients
Consto Anlegg Midt AS
Gads, kad tika pabeigts būvēt
Serviss/pakalpojums
Monolītas konstrukcijas
Ielietā betona daudzums
2200 m³