Šogad uz skolu dodas 99 XTM darbinieku bērni. Esam visās klasēs, sākot no 1. līdz pat 12-tajai.  

Lai visu gadu ir prieks mācīties gan bērniem, gan vecākiem.